Ενεργοποίηση άδειας χρήσης

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια άδεια. Απλώς εισαγάγετε τον 24-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος που είναι τυπωμένος στην άδειά σας.